ΚΕΠ Κορθίου

Η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται ευκολότερη

Το ΚΕΠ Κορθίου βρίσκεται στον Όρμο Κορθίου της Άνδρου.

ΚΕΠ Κορθίου – Υπηρεσίες

Το ΚΕΠ Κορθίου ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία.

Επίσης παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των Κ.Ε.Π. (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.) κ.α.Διεύθυνση

Όρμος, Κορθίου

GPS

37.773963679546, 24.950444649427

Τηλέφωνο

Ιστοσελίδα
Δευτέρα

8:00 – 15:30

Τρίτη

8:00 – 15:30

Τετάρτη

8:00 – 15:30

Πέμπτη

8:00 – 15:30

Παρασκευή

8:00 – 15:30

Σάββατο

Κυριακή