Αρχαιολογικός Χώρος Υψηλής Άνδρου

Ένα ιερό, τριών χιλιάδων ετών

Ο Αρχαιολογικός Χώρος Υψηλής στην Άνδρο, ανακαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Οι πρώτες ανασκαφές έφεραν στο φως σημαντικά αρχαία λείψανα, όπως το ναό στο κέντρο της ακρόπολης, κτήρια και τμήμα του τείχους, καθώς και πολλά κινητά ευρήματα.

Η ανασκαφή έδωσε σημαντικότατα ευρήματα, πολύτιμα για τη Γεωμετρική και Αρχαϊκή εποχή στις Κυκλάδες και ευρύτερα στο Αιγαίο.

Το ιερό, στο κέντρο της ακρόπολης, αφιερωμένο πιθανόν στη θεά Δήμητρα, ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. και συνέχισε τη λειτουργία του τουλάχιστον μέχρι το δεύτερο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Αρχαιολογικός Χώρος Υψηλής | Μια μεγάλη Πόλη της Αρχαίας Άνδρου

Ο Αρχαιολογικός Χώρος Υψηλής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οχυρωμένους οικισμούς της πρώιμης εποχής του Σιδήρου σε νησί στο Νότιο Αιγαίο στον οποίον αποκαλύφθηκε πρόσφατα μεγάλο τμήμα του πολεοδομικού ιστού της αρχαϊκής φάσης της ακρόπολης, καθώς και της οχύρωσης της γεωμετρικής εποχής. Μεγάλες αγροικίες των ιστορικών χρόνων ήλθαν στο φως, στην ευρύτερη περιοχή της Υψηλής.

Η διαμόρφωση και ανάδειξη όλου του αρχαιολογικού χώρου εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου και σήμερα έχει καταστεί ο πρώτος οργανωμένος επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος στην Άνδρο.

Ο Αρχαιολογικός Χώρος Υψηλής, αποτελεί αναμφισβήτητα, έναν από τους σημαντικότερους της Άνδρου.GPS

37.841676900265, 24.793198517521