Το Κάτω Κάστρο

Η Ρίβα, η Καμάρα, η θάλασσα η πλατιά.
Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204 η Ανδρος έπεσε στο μερίδιο των Ενετών και ο πρώτος ηγεμόνας του νησιού ήταν ο Μαρίνος Δάνδολος. Η κυριαρχία των Ενετών κράτησε 250 χρόνια. Ο Δάνδολος κτίζει το 1207 το κάστρο της Χώρας, εκεί που ο βράχος σμίγει με την θάλασσα. Τα ερείπια σήμερα, ελάχιστα θυμίζουν τις τρομερές πολεμίστρες, διακρίνονται όμως τα υπολείμματα του τείχους. Το κάστρο ενώνεται με το νησί με μια πέτρινη θολωτή καμάρα. Για να προστατεύονται οι κάτοικοι από τους πειρατές, χτίζουν την πόλη μέσα στο κάστρο στην στενή χερσόνησο μεταξύ των Παραπορτίου και του Νημποριού. Η Χώρα ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να φέρει τα ίχνη των Ενετών. Διακρίνονται τα υπολείμματα του τείχους. Η καμάρα στη σημερινή της μορφή κτίστηκε μετά τον πόλεμο.

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Χώρα, Άνδρος