Πύργος Μπίστη – Μουβελά

Σημάδι του ένδοξου παρελθόντος της Άνδρου

Ο Πύργος Μπίστη – Μουβελά στην Άνδρο, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του ένδοξου παρελθόντος του νησιού.

Ψηλοί τετράγωνοι πύργοι των αρχόντων του 17ου-19ου αιώνα, προέβαλαν παλιότερα στην ενδοχώρα. Διέθεταν υπόγειες αποθήκες και πολλά δωμάτια, ενώ η πρόσβαση γινόταν μέσω κινητής σκάλας και υπερυψωμένης θυρίδας.

Η παλαιότερη τέτοια κατασκευή είναι ο τριώροφος Πύργος του Μπίστη – Μουβελά στο χωριό Στενιές στην Άνδρο, με την επιγραφή «Σταματέλος Μπίστης» στην πρόσοψη (1734). Τόσο ο Πύργος του Μπίστη, όσο και οι υπόλοιποι πύργοι εξελίχθηκαν μετά το 19ο αιώνα και την ανάπτυξη της ναυτιλίας. Μεταράπηκαν στα σημερινά αρχοντικά, τα οποία θεωρούνται μία πιο επιμελημένη και φροντισμένη παραλλαγή τους.

Πύργος Μπίστη – Μουβελά | Ιστορία

Το κτίσμα πέρασε από τρεις φάσεις ανοικοδόμησης. Η πρώτη μπορεί να ξεκινά από τον 13ο αιώνα. Κτίστηκε στα ερείπια τετραγωνικού πύργου, που πιθανόν να ήταν μεσαιωνικός και μάλιστα βυζαντινός. Η είσοδός του ήταν από την θύρα του κατωγιού. Το παράθυρα ήταν μικρά και το καθένα για προστασία είχε την “θερμίστρα” του (κατασκευή που έριχναν καυτό λάδι ή νερό στους επιτιθέμενους).

Στο υπάρχον κτίσμα πλευρικά έκτισε δυο τοίχους για αντιστήριξη που παράλληλα επέκτειναν και το εμβαδόν του πύργου. Στο δώμα κτίστηκε βοηθητικό κτίσμα που στην συνέχεια μετατράπηκε σε περιστερώνα κλείνοντας και τα δύο παράθυρα που διέθετε.

Ο Πύργος Μπίστη – Μουβελά ανήκει στο Δήμο του νησιού από το 2006 και με ιδιωτική χρηματοδότηση έχει δρομολογηθεί η αναστύλωση του.Διεύθυνση

Στενιές, Άνδρος

GPS

37.853061949315, 24.924808144569