Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου

Υπεύθυνο για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης

Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου βρίσκεται στο Μπατσί της Άνδρου. Το Πυροσβεστικό Σώμα στο πλαίσιο της αποστολής του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής άμυνας της Χώρας.

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου – Αποστολή

Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου έχει ως αποστολή:

  • Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και, ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από κινδύνους φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών.
  • Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και των πλημμυρών, καθώς και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και των υλικών αγαθών που απειλούνται από αυτές.
  • Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των πυροσβεστικών- διασωστικών επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας κ.α.


Διεύθυνση

Απρόβατο, Άνδρος

GPS

37.839764390152, 24.799450698176

Τηλέφωνο
Δευτέρα

24 ώρες

Τρίτη

24 ώρες

Τετάρτη

24 ώρες

Πέμπτη

24 ώρες

Παρασκευή

24 ώρες

Σάββατο

24 ώρες

Κυριακή

24 ώρες