Πανταζής Κατασκευαστική

Η “Πανταζής Κατασκευαστική” ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003 με έδρα στην Χώρα της Άνδρου, από τους Κων/νο Δ. Πανταζή MSEE, Ηλεκτρολόγο-Μηχ/γο Μηχ. – USA, Α.Π.Θ. μέλος Τ.Ε.Ε, ΙΕΕΕ (Institute of Electrical & Electronic Engineers), PMI (Project Management Institute). Νικόλαο Δ. Πανταζή, Πολιτικό Μηχανικό Δ.Π.Θ Μέλος Τ.Ε.Ε Δήμητρα Τσιμπίδη, Μηχανικό Παραγωγής – USA.
Οι Μηχανικοί και οι συνεργάτες της Τεχνικής εταιρείας “Πανταζής Κατασκευαστική” έχουν μια μακρά εμπειρία στον χώρο της εκτέλεσης πολύπλοκων έργων κατασκευής και τεχνολογίας αφού έχουν συνεργασθεί –και αναλάβει για λογαριασμό τους- με μεγάλες Τεχνικές και Πολυεθνικές εταιρείες Τεχνολογίας & Ολοκληρωμένων έργων , επίσης έχουν παράσχει τις υπηρεσίες τους ως Τεχνικοί Σύμβουλοι σε έργα νέων επενδύσεων και υποδομών σε Οργανισμούς και Εταιρείες δραστηριοποιούνται και στο Εξωτερικό, όπως ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.(ΟΤΕ) και Hewlett Packard (HP) καθώς και σε μεγάλα έργα για το νησί της Άνδρου, Με την γνώση, την εμπειρία και το μέγεθος της η εταιρεία μας είναι σε θέση να ολοκληρώσει πετυχημένα πολύπλοκα έργα τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια. Επίσης διαθέτει τις απαραίτητες Τεχνικές & Επιστημονικές πιστοποιήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η επένδυση της κατασκευής για τον κύριο του έργου.Διεύθυνση

Χώρα, Άνδρος

GPS

37.8384662926, 24.935958796414

Τηλέφωνο

Ιστοσελίδα