ΚΕΠ Μπατσίου

Το ΚΕΠ Μπατσίου βρίσκεται στο κτίριο της κοινότητας του Μπατσίου της Άνδρου. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των Κ.Ε.Π. (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.) κ.α.Διεύθυνση

Μπατσί, Άνδρος

GPS

37.859212889975, 24.783637930228

Τηλέφωνο

Ιστοσελίδα
Δευτέρα

8:00 – 15:00

Τρίτη

8:00 – 15:00

Τετάρτη

8:00 – 15:00

Πέμπτη

8:00 – 15:00

Παρασκευή

8:00 – 15:00

Σάββατο

Κυριακή