ΚΕΠ Χώρας

Το ΚΕΠ Κορθίου βρίσκεται στον πεζόδρομο της Χώρας Άνδρου στο κτίριο του παλιού Δημαρχείου του νησιού. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των Κ.Ε.Π. (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.) κ.α.Διεύθυνση

Χώρα, Άνδρος

GPS

37.8367535, 24.9363833

Τηλέφωνο

Ιστοσελίδα
Δευτέρα

8:00 – 15:00

Τρίτη

8:00 – 15:00

Τετάρτη

8:00 – 15:00

Πέμπτη

8:00 – 15:00

Παρασκευή

8:00 – 15:00

Σάββατο

Κυριακή