Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου

Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου

Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου

Το Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου σύμφωνα με το νόμο έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών. Περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας. Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης. Tην άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. Την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης εισόδου – εξόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα. Tον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, έξοδο, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα. Tην άσκηση της αστυνομίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων.

Το Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου, πάντα κοντά στον πολίτη, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής μας, με αναβαθμισμένη εκπαίδευση, με σύγχρονη αντιεγκληματική πολιτική, με αξιοποίηση των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και με διεθνή αστυνομική συνεργασία.

Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου | Στοιχεία επικοινωνίας

  • Διοικητής: 2282022307, Fax: 2282022307
  • Γραμματεία: 2282022301, Fax: 22820 22301
  • Αξιωματικός Υπηρεσίας: 2282022300
  • Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων: 2282022300
  • Γραφείο Έκδοσης Ταυτοτήτων: 2282022300
  • Αστυνομικός Σταθμός Γαυρίου: 2282071220, Fax: 2282071220

Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές υπηρεσίες. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί την προϊστάμενη αρχή για το Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου. Το έργο του συνίσταται στη μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Για το σκοπό αυτό προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα

24 ώρες

Τρίτη

24 ώρες

Τετάρτη

24 ώρες

Πέμπτη

24 ώρες

Παρασκευή

24 ώρες

Σάββατο

24 ώρες

Κυριακή

24 ώρες

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Χώρα, Άνδρος

Τηλέφωνο: