Κατηγορία:Τοπογράφοι στην Άνδρο

Οι Τοπογράφοι στην Άνδρο είναι οι επαγγελματίες που εφαρμόζουν την επιστήμη της τοπογραφίας με τις μεθόδους και τις αρχές αποτύπωσης του φυσικού και τεχνικού περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα οι τοπογράφοι εκτελούν τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές και άλλες μελέτες. Χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη μεθοδικότητα και αποσκοπούν στην ακριβή καταμέτρηση και αποτύπωση τμημάτων. Παίζουν κομβικό ρόλο στο σχεδιασμό έργων υποδομής, τις χωροταξικές μελέτες και άλλα πεδία. Οι τοπογράφοι στην Άνδρο αποτελούν μία από τις τρεις βασικές ειδικότητες μηχανικών του κατασκευαστικού τομέα. Συνεργάζονται άμεσα με τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό. Οι μελέτες του αποτελούν την αρχή κάθε τεχνικού έργου, θέτοντας τη βάση για την υλοποίηση του.

Άνδρος » Δόμηση – Ακίνητα στην Άνδρο » Τοπογράφοι στην Άνδρο