Κατηγορία:Δόμηση στην Άνδρο και Ακίνητα

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους, μηχανολόγους μηχανικούς, μεσιτικά, κατασκευαστικές, χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες, γυψοσανίδες, γύψινα, μάρμαρα, κουφώματα, ξυλουργικές εργασίες, μεταλλικές κατσκευές, είδη κιγκαλερίας και πλακάκια στην Άνδρο.

Αρχιτέκτονες

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με αρχιτέκτονες στην Άνδρο.

Γεωλόγοι

Βρείτε γεωλόγους στην Άνδρο.

Είδη Κιγκαλερίας – Δομικά υλικά – Πλακάκια

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με είδη κιγκαλερίας, δομικά υλικά και πλακάκια στην Άνδρο.

Κατασκευαστικές Εταιρείες

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με κατασεκυαστικές εταιρείες στην Άνδρο.

Κουφώματα – Ειδικές Κατασκευές Γυαλιού

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με κουφώματα ξύλινα, μεταλλικά και PVC στην Άνδρο.

Μεσιτικά

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με μεσιτικά και αγοροπωλησίες ακινήτων στην Άνδρο.

Μεταλλικές – Αλουμινίου Κατασκευές

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με μεταλλικές κατασκευές και αλουμινοκατασκευές στην Άνδρο.

Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με μηχανολόγους μηχανικούς στην Άνδρο.

Ξυλουργικές εργασίες

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με ξυρουργικές εργασίες στην Άνδρο.

Οικοδομικές Εργασίες

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με οικοδομικές εργασίες στην Άνδρο.

Πολιτικοί Μηχανικοί

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με πολιτικούς μηχανικούς στην Άνδρο.

Τοπογράφοι στην Άνδρο

Τοπογράφοι στην Άνδρο Οι Τοπογράφοι στην Άνδρο είναι οι επαγγελματίες που εφαρμόζουν την επιστήμη της τοπογραφίας με τις μεθόδους και τις αρχές αποτύπωσης του φυσικού και τεχνικού περιβάλλοντος. Πεδίο της τοπογραφίας Αναλυτικότερα οι τοπογράφοι εκτελούν τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές και άλλες μελέτες. Χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη μεθοδικότητα και αποσκοπούν στην ακριβή καταμέτρηση και αποτύπωση τμημάτων. Παίζουν κομβικό ρόλο στο σχεδιασμό έργων υποδομής, τις χωροταξικές μελέτες και άλλα πεδία. Οι τοπογράφοι στην Άνδρο αποτελούν μία από τις τρεις βασικές ειδικότητες μηχανικών του κατασκευαστικού τομέα. Συνεργάζονται άμεσα με τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό. Οι μελέτες του αποτελούν την αρχή κάθε τεχνικού έργου, θέτοντας τη βάση για την υλοποίηση του. Οι εργασίες τους, είναι απαραίτητες επίσης κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος ενός τεχνικού έργου. Ο ρόλος τους στη σύγχρονη εποχή δεν σταματά εδώ. Οι αυξανόμενες τεχνολογικές ανακαλύψεις έχουν αλλάξει αρκετά το προφίλ της επιστήμης του και υπάρχει μία συνεχής και ταχεία εξέλιξη στο τομέα του.

Τοποθετήσεις – Γυψοσανίδες – Μάρμαρα – Πλακάκια – Μονώσεις

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τοποθετήσεις γυψοσανιδών, γύψινων, μαρμάρων, πλακιδίων, τζακιών και μονώσεων στην Άνδρο.

Χωματουργικά

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με χωματουργικές εργασίες στην Άνδρο.