Κατηγορία:Δόμηση - Ακίνητα στην Άνδρο

Βρες πληροφορίες σχετικά με Δόμηση – Ακίνητα στην Άνδρο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρειαστείς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους, μηχανολόγους μηχανικούς, μεσιτικά, κατασκευαστικές, χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες, γυψοσανίδες, γύψινα, μάρμαρα, κουφώματα, ξυλουργικές εργασίες, μεταλλικές κατσκευές, είδη κιγκαλερίας και πλακάκια στην Άνδρο.

Αρχιτέκτονες στην Άνδρο

Αρχιτέκτονες στην Άνδρο, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρειαστείς και τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε αρχιτέκτονα στο νησί.

Γυψοσανίδες – Μάρμαρα – Πλακάκια – Μονώσεις στην Άνδρο

Βρες πληροφορίες σχετικά με τοποθετήσεις γυψοσανιδών, γύψινων, μαρμάρων, πλακιδίων, τζακιών και μονώσεων στην Άνδρο.

Είδη Κιγκαλερίας – Δομικά υλικά – Πλακάκια στην Άνδρο

Βρες Είδη Κιγκαλερίας – Δομικά υλικά – Πλακάκια στην Άνδρο με πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας και χάρτη πως θα φτάσεις εκεί.

Κατασκευαστικές Εταιρείες στην Άνδρο

Βρες Κατασκευαστικές Εταιρείες στην Άνδρο και κατασκευαστικές εργασίες με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κουφώματα στην Άνδρο

Βρες Κουφώματα στην Άνδρο για αγορά και τοποθέτηση με όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείς και στοιχεία επικοινωνίας.

Μεσιτικά στην Άνδρο

Μεσιτικά στην Άνδρο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρειαστείς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους για να έρθεις σε επαφή.

Μεταλλικές – Αλουμινίου Κατασκευές στην Άνδρο

Βρες Μεταλλικές – Αλουμινίου Κατασκευές στην Άνδρο με όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείς και στοιχεία επικοινωνίας.

Μηχανολόγοι Μηχανικοί στην Άνδρο

Μηχανολόγοι Μηχανικοί στην Άνδρο, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρειαστείς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Ξυλουργικές εργασίες στην Άνδρο

Βρες Ξυλουργικές εργασίες στην Άνδρο, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρειαστείς και τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε ξυλουργό.

Οικοδομικές Εργασίες στην Άνδρο

Βρες οικοδομικές εργασίες στην Άνδρο, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρειαστείς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Πολιτικοί Μηχανικοί στην Άνδρο

Πολιτικοί μηχανικοί στην Άνδρο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρειαστείς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Τοπογράφοι στην Άνδρο

Οι Τοπογράφοι στην Άνδρο είναι οι επαγγελματίες που εφαρμόζουν την επιστήμη της τοπογραφίας με τις μεθόδους και τις αρχές αποτύπωσης του φυσικού και τεχνικού περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα οι τοπογράφοι εκτελούν τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές και άλλες μελέτες. Χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη μεθοδικότητα και αποσκοπούν στην ακριβή καταμέτρηση και αποτύπωση τμημάτων. Παίζουν κομβικό ρόλο στο σχεδιασμό έργων υποδομής, τις χωροταξικές μελέτες και άλλα πεδία. Οι τοπογράφοι στην Άνδρο αποτελούν μία από τις τρεις βασικές ειδικότητες μηχανικών του κατασκευαστικού τομέα. Συνεργάζονται άμεσα με τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό. Οι μελέτες του αποτελούν την αρχή κάθε τεχνικού έργου, θέτοντας τη βάση για την υλοποίηση του.

Χωματουργικά στην Άνδρο

Βρες χωματουργικά στην Άνδρο και όλες τις επιχειρήσεις που εκτελούν χωματουργικές εργασίες με πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας